Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Hưng

một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54km/h trong 20 min, trên đoạn đường sau dài 30km với tốc độ 12,5 m/s, Tính tốc độ của ô tô trên cả hai quãng đường?
Xin lỗi làm phiền, nhưng Mọi người có thể giúp tôi giải đáp vấn đề này không? Tôi đang cần một chút sự giúp đỡ.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta phải chuyển đổi đơn vị tốc độ trên đoạn đường đầu từ km/h sang m/s.

Đoạn đường đầu dài 20 phút = 20/60 = 1/3 giờ.
Vận tốc trên đoạn đường đầu là 54 km/h = (54 x 1000) / 3600 m/s = 15 m/s.
Suy ra, thời gian đi trên đoạn đường đầu là 1/3 giờ = 60 x (1/3) = 20 phút.

Đoạn đường sau dài 30 km.
Vận tốc trên đoạn đường sau là 12,5 m/s.

Tổng quãng đường đã đi là tổng của đoạn đường đầu và đoạn đường sau: 30 km + 20 km = 50 km.
Tổng thời gian đã đi là tổng của thời gian trên đoạn đường đầu và thời gian trên đoạn đường sau: 20 phút + 30/12,5 giờ = 20 phút + 2,4 giờ = 2,66 giờ.

Vậy, tốc độ trung bình của ô tô trên cả hai quãng đường là 50 km / 2,66 giờ = 18,8 km/h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để tính tốc độ trung bình trên cả hai quãng đường, ta sử dụng công thức: Vtb = (S1 + S2) / (t1 + t2). Thay giá trị vào ta có: Vtb = (0 + 30) / (1/3 + t2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Với quãng đường sau là 30 km, tốc độ 12,5 m/s và thời gian không xác định, ta có: V2 = 30 / t2 = 12,5.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Với quãng đường ban đầu là 0, tốc độ 54 km/h và thời gian là 20 phút (20/60 = 1/3 giờ), ta có: V1 = 0 + (54 x 1/3) = 18 km/h.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả hai quãng đường, ta sử dụng công thức: V = S / t.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48631 sec| 2257.305 kb