Lớp 4
Lớp 1điểm
3 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

một nhóm 15 học sinh đang chụp ảnh sao cho mỗi bức ảnh có 2 học sinh.mỗi học sinh đều phải chúp ảnh với tất cả các bạn.hỏi cần chụp ít nhất bao nhiêu bức ảnh
Mọi người ơi, mình có một thắc mắc câu hỏi này khá khó và mình chưa tìm ra lời giải. Có ai có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46462 sec| 2125.359 kb