Lớp 7
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Đức

một người dùng búa gõ mạnh xuống đường ray xe lửa ,cách chỗ đó 1500m,người khác áp tai vào đường ray xe lửa thì nghe đc hai tiếng gõ cách nhau 4s a)Tại sao người đó lại nghe dc hai tiếng gõ như vậy? và nghe dc tiếng gõ nào trước? b)biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340m/s .tính thời gian âm thanh truyền trong không khí đến tai người  c) Tính thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray?
Mình đang vướng một chút rắc rối và cần người giúp đỡ. Nhờ mọi người hãy lan tỏa bác ái của mình và giúp đỡ mình trả lời câu hỏi trên mới ạ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
a) Để người đó nghe được hai tiếng gõ cách nhau 4s khi ở chỗ cách chỗ gõ 1500m, có nghĩa là từ chỗ gõ đến chỗ nghe tiếng gõ là một khoảng cách dài hơn. Điều này xảy ra vì tốc độ truyền âm trong đường ray lớn hơn tốc độ truyền âm trong không khí. Do vậy, âm thanh từ chỗ gõ đi đến chỗ nghe sẽ mất thời gian dài hơn so với âm thanh từ chỗ gõ đi đến chỗ nghe trong không khí. Người nghe sẽ nghe tiếng gõ trong đường ray trước, sau đó mới nghe tiếng gõ trong không khí.

b) Tính thời gian âm thanh truyền trong không khí từ chỗ gõ đến tai người:
Đường ray = 1500m
Tốc độ truyền âm trong không khí = 340m/s
Thời gian = Đường ray / Tốc độ truyền âm trong không khí
= 1500m / 340m/s
≈ 4.41s

c) Tính thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray:
Vì không có thông tin về khoảng cách từ chỗ gõ đến chỗ nghe trong đường ray, không thể tính chính xác thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

c) Để tính thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray, chúng ta cần biết vận tốc truyền âm trong chất liệu của đường ray. Vận tốc truyền âm trong đường ray thường cao hơn vận tốc truyền âm trong không khí. Tuy nhiên, tại đây không cung cấp thông tin về vận tốc truyền âm trong đường ray, nên không thể tính được thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray trong trường hợp này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

b) Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s. Vậy thời gian âm thanh truyền trong không khí từ đường ray đến tai người là 1500m/340m/s = 4.41s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

a) Người nghe đc hai tiếng gõ như vậy vì khi búa gõ vào đường ray xe lửa, nó tạo ra một âm thanh. Âm thanh này truyền qua không khí và đến tai người nghe. Người khác đặt tai ngay lên đường ray để nghe tiếng gõ càng rõ. Người đó nghe được hai tiếng gõ cách nhau 4s vì khi búa gõ vào đường ray, nó tạo ra âm thanh truyền đi và sau đó phản xạ lại từ đường ray. Khi người khác đặt tai nghe lên đường ray, họ nghe được tiếng gõ ban đầu và sau đó nghe lại tiếng gõ phản xạ. Khoảng cách giữa người và điểm búa gõ là 1500m, và vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s, nên thời gian mà tiếng gõ truyền từ người đến điểm búa gõ và quay lại là 1500m/340m/s = 4.41s. Hai tiếng gõ cách nhau là 4s, nên để có thể nghe được tiếng gõ phản xạ, người nghe phải đặt tai gần đường ray và nghe trong khoảng thời gian là 4.41s - 4s = 0.41s.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

c) Để tính thời gian và tốc độ truyền âm trong đường ray, ta cần xác định vận tốc truyền âm trong đường ray. Vận tốc truyền âm trong đường ray thường nhanh hơn vận tốc truyền âm trong không khí. Để tính vận tốc truyền âm trong đường ray, ta có thể thực hiện thí nghiệm đo thời gian từ lúc búa gỗ đập xuống đường ray đến khi người nghe thấy tiếng gõ trên đường ray, rồi tính toán theo công thức vận tốc = quãng đường / thời gian. Sau khi tính được vận tốc truyền âm trong đường ray, ta có thể tính thời gian âm thanh truyền trong đường ray bằng cách chia quãng đường từ búa gỗ đến tai người cho vận tốc truyền âm trong đường ray.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 7
Câu hỏi Lớp 7

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54119 sec| 2263.133 kb