Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Vương

Một người đi bán trứng gồm 2 loại : Trứng gà và trứng vịt . Số trứng gà là 160 quả, chiếm 80% tổng số trứng. Hỏi người đó đem bán bao nhiêu quả trứng vịt ?
Ai đó có thể tận tình chỉ giáo cho mình cách xử lý câu hỏi này với. Mình thật sự mong muốn lắng nghe những lời khuyên từ các Bạn.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp giải bằng đại số.

Gọi số trứng vịt là x.

Theo đề bài, tổng số trứng là 160 + x.
Và số trứng gà chiếm 80% tổng số trứng, ta có:

(160 / (160 + x)) * 100% = 80%

Để tìm x, ta có thể giải phương trình trên.

Có nhiều cách giải phương trình này, một cách đơn giản là nhân một mẫu tỉ phần vào hai vế của phương trình:

160 * 100% = 80% * (160 + x)

16000 = 12800 + 80x

80x = 3200

x = 40

Vậy, người bán trứng vịt đã đem bán 40 quả trứng vịt.

Đáp án: Người đó đã đem bán 40 quả trứng vịt.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Số lượng trứng vịt là 20% tổng số trứng, vậy số trứng vịt là 200 * (20/100) = 40 quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số lượng trứng gà chiếm 80% tổng số trứng, vậy số trứng vịt chiếm 100% - 80% = 20% tổng số trứng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số trứng vịt chiếm 20% tổng số trứng, vậy số trứng vịt là 200 * (20/100) = 40 quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số trứng gà chiếm 80% tổng số trứng, vậy tổng số trứng là 160 / (80/100) = 200 quả.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49370 sec| 2249.203 kb