Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Đức

Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Nếu coi hao phí là không đáng kể, lấy g=10m/s^2, khối lượng riêng của nước là D=10^3 kg/m^3. Lượng nước máy đã bơm lên bể với hiệu suất 70% bằng?
Hi cả nhà! Mình đang hơi loay hoay với một câu hỏi khó nhằn. Bạn nào nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp mình với được không? Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, chúng ta có thể sử dụng công thức tính công và công suất.

Công thức tính công là: C = mgh
Trong đó: C là công (Joule), m là khối lượng (kg), g là gia tốc trọng trường (m/s^2), h là chiều cao (m).

Công thức tính công suất là: P = C/t
Trong đó: P là công suất (Watt), C là công (Joule), t là thời gian (s).

Ta biết rằng công suất có thể tính bằng công (đã biết) chia cho thời gian.
P = C/t
P = mgh/t

Theo đề bài, mỗi giây máy bơm có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Ta biết 1 lít nước có khối lượng là 1 kg, vậy khối lượng nước mà máy bơm có thể đẩy lên bể trong 1 giây là 15 kg.

Áp dụng vào công thức tính công suất:
P = mgh/t
P = 15 kg * 10 m/s^2 * 10 m / 1 s
P = 1500 W

Hiệu suất của máy bơm là 70%, nghĩa là máy bơm chỉ sử dụng được 70% công suất mà nó tiêu tốn. Vậy công suất thực tế mà máy bơm sử dụng là 1500 W * 0.7 = 1050 W.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: Lượng nước máy đã bơm lên bể với hiệu suất 70% là 1050 W.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Để tính lượng nước mà máy đã bơm lên bể, ta sử dụng công thức: V = F/S, trong đó V là thể tích nước bơm lên bể, F là lực tác động của máy bơm nước và S là diện tích đáy bể. Dựa vào đề bài, ta không có thông tin về lực tác động của máy bơm nước và diện tích đáy bể, do đó không thể tính được V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để tính lượng nước mà máy đã bơm lên bể, ta sử dụng công thức: V = m/g, trong đó V là thể tích nước bơm lên bể, m là khối lượng nước và g là gia tốc trọng trường. Dựa vào đề bài, ta không có thông tin về khối lượng nước mà máy đã bơm lên bể, do đó không thể tính được V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để tính lượng nước mà máy đã bơm lên bể, ta sử dụng công thức: V = m/D, trong đó V là thể tích nước bơm lên bể, m là khối lượng nước và D là khối lượng riêng của nước. Dựa vào đề bài, ta không có thông tin về khối lượng nước mà máy đã bơm lên bể, do đó không thể tính được V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính lượng nước mà máy đã bơm lên bể, ta sử dụng công thức: V = Ah, trong đó V là thể tích nước bơm lên bể, A là diện tích đáy bể, h là chiều cao mà nước được bơm lên. Dựa vào đề bài, diện tích đáy bể không được cho nên ta không thể tính được V cụ thể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45358 sec| 2261.695 kb