Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Long

Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là bao nhiêu?
Mọi người thân mến, mình rất cần một chút trợ giúp từ Mọi người. Mọi người có thể dành ít phút để giúp mình không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Theo công thức biến áp tỉ số n:
V1/V2 = n
Trong đó:
V1 là điện áp vào cuộn sơ cấp
V2 là điện áp ra cuộn thứ cấp
n là tỉ số số vòng cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp.

Đối với bài toán này, ta có:
Số vòng cuộn sơ cấp là 2400
Số vòng cuộn thứ cấp là 800
Điện áp vào cuộn sơ cấp là 210 V

Áp dụng vào công thức ta có:
V1/V2 = n
210/V2 = 2400/800
210/V2 = 3
V2 = 210/3
V2 = 70

Vậy, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là 70 V.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

According to the formula: Vp/Vs = Np/Ns, where Vp and Vs are the voltages across the primary and secondary coils respectively, and Np and Ns are the number of turns in the primary and secondary coils. Plugging in the given values, we have Vp/Es = 2400/800 = 3. Therefore, the voltage across the secondary coil when the transformer is not loaded is 210/3 = 70 volts.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The ratio of the number of turns in the primary and secondary coils represents the voltage ratio between them. In this case, the ratio is 2400/800 = 3. This means that for every 3 volts applied to the primary coil, only 1 volt is induced across the secondary coil.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The turns ratio between the primary and secondary coils can be calculated using the formula: Np/Ns = Ep/Es, where Np and Ns are the number of turns in the primary and secondary coils, and Ep and Es are the voltages across the primary and secondary coils respectively. Plugging in the given values, we have Np/Ns = 2400/800 = 3. Therefore, the turns ratio is 3:1.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

tổng số phần bằng nhau là :

4+5=9(phần)

số thóc chứa trong kho thứ nhất là:

1360

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45766 sec| 2262.07 kb