Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Huy

Một mảnh vườn hình thang có tổng số đo hai đáy là 140m, chiều cao là 4/7  tổng số đo hai đáy. a) Hỏi diện tích mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông b) Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng xoài. Hãy tính phần diện tích còn lại
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể áp dụng công thức tính diện tích hình thang: Diện tích = (đáy lớn + đáy nhỏ) * chiều cao / 2.

a) Với tổng số đo hai đáy là 140m và chiều cao là 4/7 của tổng số đo hai đáy, ta có: đáy lớn = 140m * 4/11 = 40m, đáy nhỏ = 140m - 40m = 100m. Tính diện tích: Diện tích = (40m + 100m) * 4/7 / 2 = 20m * 4/7 = 80/7 m^2.

b) Để tính phần diện tích còn lại, ta tính diện tích đã sử dụng để trồng xoài và trừ đi từ diện tích toàn bộ mảnh vườn.

Với phần diện tích đã sử dụng là 30,5% của diện tích toàn bộ, ta tính được diện tích đã sử dụng = (30,5/100) * (80/7) m^2.

Phần diện tích còn lại = diện tích toàn bộ - diện tích đã sử dụng = (80/7) m^2 - [(30,5/100) * (80/7)] m^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

b) Để tính diện tích còn lại sau khi trồng xoài, ta sử dụng công thức T = S - (S * p / 100), trong đó T là diện tích còn lại, S là diện tích mảnh vườn và p là phần trăm diện tích sử dụng để trồng xoài. Với diện tích mảnh vườn là 11200m² và phần trăm sử dụng để trồng xoài là 30,5%, ta có T = 11200 - (11200 * 30,5 / 100) = 7779,6m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

a) Để tính diện tích mảnh vườn, ta sử dụng công thức S = (a+b) * h / 2, trong đó a và b là độ dài hai đáy, h là chiều cao của hình thang. Với tổng số đo hai đáy là 140m và chiều cao là 4/7 tổng số đo hai đáy, ta có a + b = 140 và h = (4/7) * 140 = 80m. Thay vào công thức, ta có S = (140 + 140) * 80 / 2 = 11200m².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải câu hỏi trên, ta cần biết cấu tạo của methyl axetat và so sánh với các đáp án đã cho.

Methyl axetat có công thức cấu tạo chính là CH3COOCH3.

So sánh các đáp án, ta có:

A. CH3COOC2H5: Có thêm một nhóm CH3 so với cấu tạo của methyl axetat.

B. HCOOCH3: Có thêm nhóm H ở vị trí không đúng so với cấu tạo của methyl axetat.

C. CH3COOCH3: Có cấu tạo đúng với methyl axetat.

D. CH3CH2COOCH3: Có thêm một nhóm CH2 so với cấu tạo của methyl axetat.

Vậy đáp án đúng là C. CH3COOCH3 - Methyl axetat.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46270 sec| 2249.719 kb