Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Giang

Một mảnh vải dài 8m giá 180000 đồng. Người ta cắt ra 1,4m để may áo với giá tiền công may áo là 20000 đồng. Hỏi toàn bộ số tiền may chiếc áo đó là bao nhiêu ?
Ai đó giúp mình với, mình đang rất cần tìm lời giải cho câu hỏi này. Mình sẽ chia sẻ kết quả cho mọi người sau!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Chúng ta có thể giải bài toán này bằng cách tính tổng số tiền vải sau khi cắt ra 1,4m và số tiền công may áo.

Giải cách 1:
Tổng số tiền vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m là: 180000 - (1,4 x giá mỗi mét vải)
Số tiền công may áo là: 20000
Tổng số tiền may chiếc áo đó là: tổng số tiền vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m + số tiền công may áo

Giải cách 2:
Tính tổng số mét vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m: 8 - 1,4
Số tiền công may áo là: 20000
Tổng số tiền may chiếc áo đó là: tổng số mét vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m x giá mỗi mét vải + số tiền công may áo

Câu trả lời:

Tổng số tiền may chiếc áo đó là tổng số tiền vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m + số tiền công may áo

Giải cách 1:
Tổng số tiền vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m = 180000 - (1,4 x giá mỗi mét vải) = 180000 - (1,4 x giá mỗi mét vải)
Tổng số tiền may chiếc áo đó là: tổng số tiền vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m + số tiền công may áo = (180000 - (1,4 x giá mỗi mét vải)) + 20000

Giải cách 2:
Tổng số mét vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m = 8 - 1,4 = 6,6m
Tổng số tiền may chiếc áo đó là: tổng số mét vải còn lại sau khi cắt ra 1,4m x giá mỗi mét vải + số tiền công may áo = 6,6 x giá mỗi mét vải + 20000

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Số tiền của mảnh vải là 180000 đồng. Ta cắt ra 1,4m để may áo. Giá tiền của 1m vải là 180000 / 8 = 22500 đồng. Vậy số tiền may áo là 1,4 x 22500 = 31500 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Số tiền của mảnh vải là 180000 đồng. Số tiền công may áo là 20000 đồng. Sau khi cắt ra 1,4m để may áo, ta còn lại 8 - 1,4 = 6,6m. Giá tiền của 1m vải là 180000 / 8 = 22500 đồng. Vậy số tiền may áo là 6,6 x 22500 + 20000 = 167000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số tiền của mảnh vải là 180000 đồng. Số tiền công may áo là 20000 đồng. Sau khi cắt ra 1,4m để may áo, ta còn lại 8 - 1,4 = 6,6m. Giá tiền của 1m vải là 180000 / 8 = 22500 đồng. Vậy số tiền may áo là 1,4 x 22500 + 20000 = 41000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Các câu hỏi trên không liên quan đến môn Toán học. Đó là những câu hỏi mang tính r... chất thể hiện sự ngạc nhiên, tương tác hoặc đánh giá. Vì vậy, không có phương pháp giải cụ thể cho các câu hỏi này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47439 sec| 2257.266 kb