Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Hạnh

Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta trừ lại ở phía đông và phía nam, mỗi chiều 2m để làm lối đi. Tính diện tích khu vườn, biết diện tích lối đi là 156m2.
Có ai ở đây rành về vấn đề này không nhỉ? Mình thật sự cần một tay giúp để giải quyết nó, Bạn nào có thể giúp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng các bước sau:

Bước 1: Gọi chiều dài của khu vườn là x (m).

Bước 2: Theo đề bài, chiều rộng của khu vườn bằng 3/5 chiều dài, nên chiều rộng được tính bằng (3/5)x (m).

Bước 3: Giảm chiều dài và chiều rộng đi 2m, ta có chiều dài mới là x - 2 (m) và chiều rộng mới là (3/5)x - 2 (m).

Bước 4: Diện tích khu vườn ban đầu trước khi giảm là x*(3/5)x = 3x^2/5 (m2).

Bước 5: Diện tích lối đi là 156m2.

Bước 6: Diện tích khu vườn sau khi giảm là diện tích ban đầu trừ đi diện tích lối đi: 3x^2/5 - 156 = 0.

Bước 7: Giải phương trình 3x^2/5 - 156 = 0 để tìm giá trị của x.

Bước 8: Tính diện tích khu vườn sau khi tìm được giá trị của x.

Bước 9: Trả lời câu hỏi.

Với những bước trên, để viết câu trả lời cho câu hỏi trên, cần thực hiện từ bước 1 đến bước 9 để tính được diện tích khu vườn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Gọi chiều dài của khu vườn là x. Theo đề bài, chiều rộng của khu vườn là 3/5 của chiều dài, nên chiều rộng của khu vườn là (3/5)*x. Sau khi trừ lối đi, chiều dài còn lại là x - 2 (m), chiều rộng còn lại là (3/5)*x - 2 (m). Từ điều kiện diện tích lối đi và công thức diện tích hình chữ nhật, ta có phương trình (x - 2) * ((3/5)*x - 2) + 156 = x * (3/5)*x. Giải phương trình này ta có giá trị x là 16. Vậy diện tích khu vườn là x * (3/5)*x = 16 * (3/5)*16 = 153.6 (m^2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Gọi chiều dài của khu vườn là x. Theo đề bài, chiều rộng của khu vườn là 3/5 của chiều dài, nên chiều rộng của khu vườn là (3/5)*x. Sau khi trừ lối đi, chiều dài còn lại là x - 2 (m), chiều rộng còn lại là (3/5)*x - 2 (m). Từ điều kiện diện tích lối đi là 156 (m^2), ta có phương trình (x - 2) * ((3/5)*x - 2) = 156. Dựa vào phương trình này, ta không thể tính được giá trị cụ thể của x và diện tích khu vườn. Cần giải pt bậc 2 để tìm các nghiệm.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Gọi chiều dài của khu vườn là x. Theo đề bài, chiều rộng của khu vườn là 3/5 của chiều dài, nên chiều rộng của khu vườn là (3/5)*x. Sau khi trừ lối đi, chiều dài còn lại là x - 2 (m), chiều rộng còn lại là (3/5)*x - 2 (m). Điều kiện diện tích lối đi là 156 (m^2), ta có phương trình (x - 2) * ((3/5)*x - 2) = 156. Giải phương trình này ta có giá trị x là 16. Vậy diện tích khu vườn là x * (3/5)*x = 16 * (3/5)*16 = 153.6 (m^2).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46863 sec| 2249.563 kb