Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Dung

Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m và chiều rộng bằng 1/2 chiều dài hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu mét vuông bao nhiêu ha
Làm ơn, nếu ai biết thông tin về câu hỏi này, có thể chia sẻ với mình được không? Mình sẽ rất biết ơn!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Đầu tiên, ta tính chiều rộng của khu rừng bằng cách lấy chiều dài chia cho 2: 3000m / 2 = 1500m.
- Sau đó, ta tính diện tích khu rừng bằng tích của chiều dài và chiều rộng: 3000m * 1500m = 4,500,000m².
- Để đổi diện tích từ mét vuông sang hecta, ta chia cho 10,000: 4,500,000m² / 10,000 = 450ha.

Câu trả lời: Diện tích khu rừng là 4,500,000 mét vuông và 450ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Diện tích khu rừng là chiều dài nhân chiều rộng, tức là 3000 * (1/2 * 3000) = *** m^2 và 45 ha.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp làm câu hỏi cho bộ phận được gạch chân trong các câu trên là:

A. Sách vở là ai?
B. Chúng tôi thường về thăm quê vào dịp nào?
C. Họ đang góp phần bảo vệ ai?

Câu trả lời cho câu hỏi trên:

A. Sách vở là người bạn thân thiết của em.
B. Chúng tôi thường về thăm quê vào dịp nghỉ hè.
C. Họ đang góp phần bảo vệ quê hương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47391 sec| 2248.797 kb