Lớp 11
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

Một hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ lần lượt rút 2 viên bi. Xác suất để rút được một bi xanh và 1 bi đỏ là: A.  2 15 B.  6 25 C.  8 25 D.  4 15
Mình cảm thấy thực sự bế tắc lúc này và rất cần một ai đó hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian giúp mình không? Xin lỗi nếu mình làm phiền Mọi người.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp xác suất.

Gọi A là bi xanh, B là bi đỏ.

Số cách chọn 2 viên bi từ hộp = C(10, 2) = 45 (xem như chọn 2 vị trí từ 10 vị trí)

Số cách chọn 1 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ = C(4, 1) * C(6, 1) = 4 * 6 = 24 (chọn 1 trong 4 bi xanh và chọn 1 trong 6 bi đỏ)

Vậy xác suất để rút được một bi xanh và 1 bi đỏ là P = 24/45 = 8/15.

Vậy câu trả lời là D. 4/15.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.32461 sec| 2205.836 kb