Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Linh

Một hình tam giác có cạnh đáy bằng 6/5 chiều cao. Nếu kéo dài cạnh đáy thêm 3cm thì diện tích của hình tam giác tăng thêm 15cm2. Tính diện tích hình tam giác đó. (Trình bày lời giải)

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Chiều cao của tam giác đó là:

      15 x 2 : 3 = 10 (cm)

Cạnh đáy của tam giác đó là:

      10 x \(\dfrac{6}{5}\) = 12 (cm)

Diện tích tam giác đó là:

      12 x 10 : 2  = 60 (cm2)

Đáp số:... 

 

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23192 sec| 2206.867 kb