Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Văn Việt

một hình tam giác có cạnh đáy 25m. nếu kéo dài cạnh đáy thêm 4m thì diện tích sẽ tăng thêm 36m vuông. tính diện tích hình tam giác đó?
Mình đây, cần một chuyên gia tốt bụng giải cứu ngay lập tức! Có ai có câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi này, mình xin trả lời ngược câu hỏi của Mọi người!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi diện tích hình tam giác ban đầu là S.

Theo công thức tính diện tích tam giác, ta có:
S = (cạnh đáy * chiều cao)/2

Khi kéo dài cạnh đáy thêm 4m, ta có cạnh đáy mới là 25 + 4 = 29m.

Theo câu đề bài, diện tích sẽ tăng thêm 36m², tức là:
S + 36 = [(cạnh đáy mới) * (chiều cao mới)]/2
S + 36 = (29 * (chiều cao mới))/2

Đặt chiều cao mới là h, ta có phương trình:
S + 36 = (29h)/2

Giải phương trình ta tìm được giá trị của h.

Câu trả lời:
Diện tích hình tam giác ban đầu là S và chiều cao mới của tam giác là h, theo phương pháp giải, ta cần giải phương trình S + 36 = (29h)/2 để tìm được diện tích của hình tam giác ban đầu.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Vì vậy, không thể xác định diện tích của tam giác chỉ từ thông tin đã cho.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để đi tìm đáy và chiều cao, ta cần một thông tin nữa, có thể là góc tạo bởi đáy và chiều cao, hoặc công thức tính chiều cao.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.50869 sec| 2257 kb