Lớp 4
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Việt

Một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m.tìm chiều dài ,chiều rộng của hình đó.
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một chút, có ai có kinh nghiệm có thể chỉ giáo mình cách giải quyết câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta xác định biểu thức chu vi của hình chữ nhật: 2*(chiều dài + chiều rộng) = 64m.
Vì chu vi của hình chữ nhật là 64m, và chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m, nên ta có thể đặt chiều rộng là x và chiều dài là x + 8.
Thay vào biểu thức chu vi, ta có 2*(x + (x + 8)) = 64.
Rút gọn và giải phương trình, ta có 4x + 16 = 64.
4x = 48.
x = 12.
Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 12m và chiều dài của hình chữ nhật là 20m.

Câu trả lời:
Chiều rộng của hình chữ nhật là 12m và chiều dài của hình chữ nhật là 20m.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Vậy chiều dài của hình chữ nhật là 20m, chiều rộng là 20 - 8 = 12m

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45783 sec| 2248.672 kb