Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Vũ Văn Hoá

Một đoàn xe vận tải nhận chuyên chở 120 tấn hàng. Hôm làm việc do có 5 xe được điều đi làm nhiệm vụ khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,8 tấn hàng so với dự định ban đầu. Biết khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở như nhau, hỏi đoàn xe ban đầu có bao nhiêu chiếc ?
Hey cả nhà, mình đang bí bách quá, có ai có thể bỏ chút thời gian giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

Gọi số lượng xe ban đầu là x.

Khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở ban đầu là 120/x tấn.

Sau khi có 5 xe đi làm nhiệm vụ khác, số lượng xe còn lại là x - 5.

Khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở sau khi có 5 xe đi làm nhiệm vụ khác là (120/x + 0.8) tấn.

Điều kiện: Khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở sau khi có 5 xe đi làm nhiệm vụ khác = Khối lượng hàng mỗi xe chuyên chở ban đầu.

=> (120/x + 0.8) = 120/x

Giải phương trình trên:

120/x + 0.8 = 120/x

120/x - 120/x = -0.8

120/x = 0.8

120/0.8 = x

x = 150

Vậy đoàn xe ban đầu có 150 chiếc.

Câu trả lời: Đoàn xe ban đầu có 150 chiếc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47354 sec| 2257.141 kb