Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Huy

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3'...AAAXAATGGGGA...5'. Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là A. 5'..GTTGAAAXXXXT...3'  B. 5'..TTTGTTAXXXXT...3' C. 5'...AAAGTTAXXGGT...3' D. 5'...GGXXAATGGGGA...3'
Bạn nào ở đây biết về cái này có thể giúp mình một chút không? Mình đang cực kỳ cần sự hỗ trợ!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN, chúng ta cần biết quy tắc cơ bản của sự ghép nối nuclêôtit trong ADN.

Theo quy tắc cơ bản, các nuclêôtit được ghép nối với nhau theo nguyên tắc cơ sở của sự kết hợp cơ sở, có nghĩa là adenin (A) ghép với thymin (T) và guanin (G) ghép với cytosin (C).

Bên cạnh đó, trong mạch mới hình thành, trên mạch mã gốc, các nuclêôtit được đánh số theo chiều từ 5' đến 3', trong khi trên mạch bổ sung, chúng ta phải sử dụng nuclêôtit đối xứng với từng nuclêôtit gốc ở mạch mã gốc.

Do đó, để xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung, chúng ta chỉ cần viết lại các nuclêôtit liền sau từng nuclêôtit gốc ở mạch mã gốc theo nguyên tắc ghép nối base.

Với trình tự nuclêôtit trên mạch mã gốc là 3'...AAAXAATGGGGA...5', chúng ta có thể xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung bằng cách sử dụng quy tắc ghép nối base:

- Nuclêôtit gốc A ghép với nuclêôtit bổ sung T.
- Nuclêôtit gốc X ghép với nuclêôtit bổ sung Y (không được đề cập trong đề bài).
- Nuclêôtit gốc A ghép với nuclêôtit bổ sung T.
- Nuclêôtit gốc A ghép với nuclêôtit bổ sung T.
- Nuclêôtit gốc T ghép với nuclêôtit bổ sung A.
- Nuclêôtit gốc G ghép với nuclêôtit bổ sung C.
- Nuclêôtit gốc G ghép với nuclêôtit bổ sung C.
- Nuclêôtit gốc G ghép với nuclêôtit bổ sung C.
- Nuclêôtit gốc G ghép với nuclêôtit bổ sung C.

Vì không có thông tin về trình tự nuclêôtit bổ sung Y, nên chúng ta không thể xác định được trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này.

Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi trên là: Không thể xác định trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là 5'..TTTGTTAXXXXT...3'

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Trình tự nuclêôtit trên mạch bổ sung của đoạn ADN này là 5'..GTTGAAAXXXXT...3'

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Sinh học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.27422 sec| 2230.305 kb