Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Trọng Nguyễn

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R, đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 60 Ω thì công suất tiêu thụ trên biển trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là
A. 0,375 B. 0,75 C. 0,125 D. 0,5


Mình thực sự bí bách ở câu hỏi này, mong ai đó có thể tận tình chỉ giáo giúp mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta có thể sử dụng công thức tính công suất trung bình trên mạch xoay chiều:

P = U * I * cos(Φ)

Trong đó:
- P là công suất trung bình trên mạch (W)
- U là điện áp hiệu dụng (V)
- I là dòng điện hiệu dụng (A)
- Φ là góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Theo công thức trên, để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại, ta cần điều chỉnh R sao cho góc lệch pha giữa U và I bằng 0, tức là cos(Φ) = 1. Khi đó, công suất trên biến trở sẽ là cực đại.

Để công suất trên biến trở đạt cực đại, tổng trở của đoạn mạch AB cũng cần chia hết cho 45. Vì vậy, ta chỉ xét các số nguyên dương là bội số của 45 là số tổng trở của đoạn mạch AB.

Với giá trị của R đã cho là 60 Ω, ta có thể tính được công suất tiêu thụ trung bình trên biến trở bằng công thức trên.

Câu trả lời cho câu hỏi là không đủ dữ liệu để tính giá trị của hệ số công suất trên đoạn mạch MB. Chúng ta thiếu thông tin về giá trị của C và L để tính toán được hệ số công suất.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Khi điện trở R có giá trị 60Ω, công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại. Đồng thời, tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45, vậy điện trở của đoạn mạch AB có thể là 180Ω.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Để cực đại hóa công suất tiêu thụ trên biến trở, cần điều chỉnh R đến giá trị 60Ω. Điện trở tổng thể của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45, vậy có thể chọn giá trị 180Ω cho R.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Điện trở tổng thể của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45, vì vậy điện trở của đoạn mạch AB có thể có các giá trị sau: 45Ω, 90Ω, 135Ω, 180Ω,...

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.53423 sec| 2255.336 kb