Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

một cửa hàng ngày thứ 1 ban 346 yến gạo,ngày thứ 2 ban nhiều hơn ngày 1 là 7.85 tạ gạo và ít hơn ngày thứ 3 là 7.85 ta .hỏi cả ba ngày của hàng đó ban được bao nhiêu ki lô gam gạo ? ai giải được bài này đầu tiên mik tick cho

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23429 sec| 2040.672 kb