Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Ngọc

Một căn phòng hình lập phương có cạnh 3,5cm. Hỏi không khí chứa trong phòng đó nặng bao nhiêu, biết rằng 1 lít không khí nặng 1,2 gam ?
Chào mọi người, mình đang gặp chút rắc rối. Có ai có thể dành chút thời gian để giúp mình giải đáp câu hỏi này không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Tính thể tích của căn phòng: V = cạnh^3 = 3,5^3 = 42,875 cm^3 (cũng có thể tính bằng cách nhân các cạnh của căn phòng với nhau).
- Đổi đơn vị từ cm^3 sang lít: V = 42,875 cm^3 * 1 lít / 1000 cm^3 = 0,042875 lít.
- Tính khối lượng của không khí trong căn phòng: khối lượng = V * khối lượng riêng = 0,042875 lít * 1,2 gam/lít = 0,05145 gam.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là: Không khí chứa trong căn phòng đó nặng khoảng 0,05145 gam.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.30970 sec| 2217.305 kb