Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

một cái bể dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3.5m và chiều cao 3m. trong bể người ta quét xi măng mặt đáy và bốn mặt xung quanh, mỗi mét vuông hết 1,5 phút. hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong cái bể đó
Xin chào cả nhà, mình đang làm một dự án và vướng mắc một vấn đề nan giải. Bạn nào có thể đóng góp ý kiến để giúp mình vượt qua không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần tính diện tích của các mặt xi măng cần quét trên bể.

Phần xi măng cần quét được tính bằng diện tích xung quanh, cộng với diện tích đáy của bể.

1. Diện tích mặt đáy (A1) = chiều dài x chiều rộng = 4m x 3.5m = 14m².
2. Diện tích mặt xung quanh (A2) = 2 x (chiều dài x chiều cao + chiều rộng x chiều cao) = 2 x (4m x 3m + 3.5m x 3m) = 2 x (12m² + 10.5m²) = 2 x 22.5m² = 45m².

Tổng diện tích (A) cần quét = A1 + A2 = 14m² + 45m² = 59m².

Để tính thời gian cần để quét xi măng xong, ta cần biết tỉ lệ quét xi măng sau 1 phút. Từ đề bài, ta có tỉ lệ quét xi măng là 1.5m² trong 1 phút.

Suy ra, thời gian cần để quét xi măng xong (T) = A / tỉ lệ quét xi măng = 59m² / 1.5m²/phút = 39.33 phút (khoảng 39 phút 20 giây).

Vậy, thời gian cần để quét xi măng xong cái bể là khoảng 39 phút 20 giây.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Thời gian để quét xi măng xong bể là (S + diện tích các mặt xung quanh) x 1.5 phút = 135m^2 x 1.5 phút = 202.5 phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Tổng diện tích cần quét là S + diện tích các mặt xung quanh = 14m^2 + 121m^2 = 135m^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích các mặt xung quanh bể là 2(S1 + S2 + S3) = 2(4m x 3m + 3.5m x 3m + 4m x 3.5m) = 2(12m^2 + 10.5m^2 + 14m^2) = 2(36m^2 + 10.5m^2 + 14m^2) = 2(60.5m^2) = 121m^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46937 sec| 2249.266 kb