Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Vương

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày . Tuy nhiên , do có người chuyển đến nên bếp ăn đó phải chuẩn bị cho 150 người ăn . Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn trong bao nhiêu ngày? Biết tiêu chuẩn của mỗi người ăn không thay đổi.
Hi cả nhà! Mình đang hơi loay hoay với một câu hỏi khó nhằn. Bạn nào nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp mình với được không? Cảm ơn tất cả rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải số học này sẽ sử dụng quy tắc tỉ lệ. Chúng ta có thể sử dụng phương trình sau:

số ngày x số người = số lượng gạo

Trong trường hợp này, chúng ta có:

20 ngày x 120 người = số lượng gạo tồn tại ban đầusố ngày x 150 người = số lượng gạo sau khi có người mới đến

Chúng ta muốn tìm số ngày, vì vậy ta sẽ để số ngày là một biến x trong cả hai phương trình.

Giải phương trình:

20 ngày x 120 người = x ngày x 150 người

180 x = 150x

30x = 180

x = 6

Vậy số gạo dự trữ đủ ăn cho 150 người trong 6 ngày.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Solving for x, we find that x = 16 days. Therefore, the rice reserve is enough for 150 people to eat in 16 days.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Let's assume that x is the number of days needed for the 150 people to eat the rice reserve. According to the problem, we have the equation: 120*20 = 150*x.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

The amount of rice needed for 120 people to eat in 20 days is the same as the amount of rice needed for 150 people to eat in x days.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.49825 sec| 2249.266 kb