Lớp 12
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Phạm Văn Tấn

mình muốn làm thử bài kiểm tra giữa kì 1 môn GDCD
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Đọc lại câu hỏi và hiểu rõ nội dung của câu hỏi.
2. Tìm hiểu về nội dung môn GDCD và các kiến thức cần thiết để giải câu hỏi.
3. Lựa chọn phương pháp giải phù hợp và áp dụng vào câu hỏi.
4. Giải câu hỏi theo phương pháp đã chọn.
5. Kiểm tra lại kết quả và đảm bảo đúng với yêu cầu của câu hỏi.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: Tôi không thể viết câu trả lời cho câu hỏi vì không có thông tin về nội dung của câu hỏi về môn GDCD.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Có thể tạo bài kiểm tra giữa kì 1 môn GDCD bằng cách sử dụng công thức tính diện tích và chu vi các hình học, như diện tích và chu vi hình chữ nhật, diện tích và chu vi hình tam giác, và diện tích và chu vi hình tròn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tạo bài kiểm tra giữa kì 1 môn GDCD, bạn có thể sử dụng công thức tính tỷ lệ phần trăm trong các vấn đề về dân số, phần trăm học sinh đạt điểm cao, phần trăm người nghèo, và các bài toán liên quan đến tăng trưởng kinh tế.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Có thể tạo một bài kiểm tra giữa kì 1 môn GDCD bằng cách sử dụng các công thức số học như tính toán phần trăm, tỷ lệ, cộng trừ nhân chia, tính diện tích, và tính chu vi các hình học.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46526 sec| 2251.25 kb