Lớp 6
10điểm
2 năm trước
Vũ Quang Tú

Lực tác dụng lên 1 vật không làm thay đổi đại lượng nào của vật?
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta cần nhìn vào các đại lượng trong vật lý có thể bị ảnh hưởng bởi lực tác dụng.

Một số đại lượng có thể bị ảnh hưởng bởi lực tác dụng bao gồm: vận tốc, gia tốc, độ dài, diện tích, thể tích, khối lượng.

Việc câu hỏi trên nói rằng lực tác dụng không làm thay đổi đại lượng nào của vật, vì vậy để trả lời câu hỏi này, ta cần tìm đại lượng mà lực tác dụng không làm thay đổi.

Có nhiều cách giải như sau:

Cách giải 1:
Ta xét lực tác dụng là lực không đổi với thời gian. Theo định luật Newton, F = ma, với m là khối lượng của vật, a là gia tốc của vật. Nếu lực F không đổi, với một giá trị a nhất định, ta có thể suy ra một gia tốc không đổi. Do đó, đại lượng không bị thay đổi là gia tốc.

Cách giải 2:
Tương tự như cách giải 1, nếu lực tác dụng không làm thay đổi khối lượng của vật, ta có thể suy ra đại lượng không bị thay đổi là khối lượng.

Cách giải 3:
Nếu lực tác dụng không làm thay đổi vận tốc của vật, ta có thể suy ra đại lượng không bị thay đổi là vận tốc.

Và nhiều cách giải khác nữa...

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên có thể là: Đại lượng không bị thay đổi của vật khi có một lực tác dụng lên là gia tốc, khối lượng hoặc vận tốc (hoặc đại lượng khác trong trường hợp cụ thể).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Phương pháp giải:

1. Đọc câu hỏi kĩ để hiểu câu hỏi và tìm ra những từ khoá quan trọng.
2. Xem xét các đại lượng trong vật lý có thể thay đổi.
3. Ràng buộc các đại lượng và nguyên lý hay phương trình liên quan đến vấn đề.
4. Suy luận và tìm ra câu trả lời dựa trên những thông tin đã thu thập được.

Câu trả lời:
Lực tác dụng lên 1 vật không làm thay đổi đại lượng khối lượng của vật.

Giải thích:
- Trong các đại lượng vật lý, khối lượng là một đại lượng cơ bản và không bị tác động bởi lực.
- Theo định nghĩa của khối lượng, đây là lượng chất trong một vật và không thay đổi khi có lực tác dụng lên vật.
- Dù là lực nặng, lực nhấn, hoặc lực kéo, chúng không ảnh hưởng đến khối lượng của vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Phương pháp giải:

Để giải câu hỏi này, ta cần xem xét xem những đại lượng nào của vật có thể bị thay đổi bởi lực tác dụng lên nó. Một số đại lượng có thể bị thay đổi bao gồm:
1. Vận tốc: Lực tác dụng lên một vật có thể thay đổi vận tốc của vật, khiến nó di chuyển nhanh hơn hoặc chậm hơn.
2. Hình dạng: Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi hình dạng của nó, ví dụ như kéo dài, nén hoặc bẻ cong.
3. Độ dài: Lực tác dụng có thể làm thay đổi độ dài của vật, ví dụ như khi căng hay nới dài dây.

Câu trả lời:
Tuy nhiên, có một đại lượng của vật mà lực tác dụng không làm thay đổi, đó là khối lượng. Lực tác dụng không làm thay đổi khối lượng của vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp suy luận hoặc phân tích.

Phương pháp suy luận:
- Xét trường hợp không có lực tác dụng lên vật, khi đó đại lượng của vật không thay đổi.
- Giả sử có lực tác dụng lên vật, ta cần xác định xem lực đó có làm thay đổi đại lượng nào của vật hay không.
- Lực tác dụng lên vật được xem như là một tác nhân tác động vào vật.
- Tác nhân này có thể gây ra thay đổi về vị trí, hình dạng hoặc trạng thái chuyển động của vật.
- Tuy nhiên, câu hỏi yêu cầu tìm lực không làm thay đổi đại lượng nào của vật.
- Vậy, đại lượng không bị thay đổi chính là khối lượng của vật.

Câu trả lời cho câu hỏi trên: Lực tác dụng lên vật không làm thay đổi khối lượng của vật.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Phương pháp giải:
- Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó.
- Kiểm tra các kiến thức vật lý lớp 6 mà chúng ta đã học để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi.

Câu trả lời:
- The answer is "Không làm thay đổi đại lượng của vật" (Does not change any quantity of the object).

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46813 sec| 2259.961 kb