Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hạnh

Lúc 7 giờ 15 phút,một người đi xe máy đi từ A đến B.Dọc đường người đó dừng lại nghỉ 25 phút.Tính vận tốc của người đi xe máy,biết rằng người đó đến B lúc 9 giờ 40 phút và quãng đường AB dài 64 km
Mình cần một tay giúp đây! Ai có thể đóng góp ý kiến để mình giải quyết câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tính thời gian di chuyển từ A đến B bằng cách lấy thời gian đến B trừ đi thời gian nghỉ:
Thời gian di chuyển = 9 giờ 40 phút - 7 giờ 15 phút - 25 phút

Bước 2: Tính vận tốc bằng cách chia quãng đường AB cho thời gian di chuyển:
Vận tốc = Quãng đường AB / Thời gian di chuyển

Câu trả lời: Để tính vận tốc của người đi xe máy từ A đến B, ta thực hiện các phép tính sau:

Bước 1: Tính thời gian di chuyển từ A đến B:
Thời gian di chuyển = (9 giờ × 60 phút + 40 phút) - (7 giờ × 60 phút + 15 phút) - 25 phút = 145 phút

Bước 2: Tính vận tốc:
Vận tốc = 64 km / 145 phút (chuyển đổi phút sang giờ bằng cách chia cho 60) ≈ 0.441 km/phút

Câu trả lời: Vận tốc của người đi xe máy từ A đến B khoảng 0.441 km/phút

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Cách khác để tính vận tốc của người đi xe máy là sử dụng công thức: vận tốc = quãng đường / thời gian. Quãng đường AB là 64 km, thời gian đi từ A đến B là thời gian bắt đầu trừ đi thời gian kết thúc. Thời gian bắt đầu là 7 giờ 15 phút = 435 phút. Thời gian kết thúc là 9 giờ 40 phút = 580 phút. Thời gian đi từ A đến B là 580 phút - 435 phút = 145 phút. Vậy vận tốc của người đi xe máy là 64 km / 145 phút = 0.44138 km/phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính vận tốc của người đi xe máy, ta có thể sử dụng công thức: vận tốc = quãng đường / thời gian. Quãng đường AB là 64 km, thời gian đi từ A đến B là tổng thời gian chạy và thời gian nghỉ. Thời gian chạy từ 7 giờ 15 phút đến 9 giờ 40 phút là 2 giờ 25 phút. Thời gian nghỉ là 25 phút. Tổng thời gian đi từ A đến B là 2 giờ 25 phút + 25 phút = 2 giờ 50 phút = 170 phút. Vậy vận tốc của người đi xe máy là 64 km / 170 phút = 0.37647 km/phút.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để giải câu hỏi Ngữ văn Lớp 5 trên, tôi sẽ thực hiện các bước sau đây:

1. Đọc kỹ đoạn văn "Cái ao làng" để hiểu nội dung và tìm thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.

2. Đọc kỹ câu hỏi và các phương án trả lời. Điền trực tiếp các ký tự 'a', 'b', hoặc 'c' vào chỗ trống trước câu trả lời mà tôi cho là đúng.

3. Cân nhắc và so sánh thông tin trong câu trả lời đã điền với nội dung của đoạn văn đã đọc để đảm bảo tính chính xác của câu trả lời.

4. Nếu có nhiều cách giải thích, tôi sẽ lựa chọn một câu trả lời phù hợp nhất dựa trên thông tin đã được cung cấp trong đoạn văn.

Sau đây là câu trả lời cho câu hỏi trên:

1. Đặc điểm chung của những cái ao làng là: a. Có nước trong mát, đàn vịt trắng hụp bơi lơ lửng.

2. Vì sao tác giả lại cho rằng "Nói đến ao làng là nhớ đến cái cầu ao..."? b. Vì cầu ao là cái dấu nối tình làng nghĩa xóm thân thương.

3. Vì sao tác giả lại cho rằng "Xưa nay, cầu ao vẫn là cái dấu nối tình làng, nghĩa xóm thân thương"? c. Vì cầu ao là nơi mọi người vừa làm việc vừa chia sẻ tâm tình, bàn chuyện nhà, chuyện làng xóm.

4. Gạch bỏ một từ không thuộc các nhóm từ đồng nghĩa sau: a. Lóng lánh, lấp lánh, Lung lay, lấp loá.

5. Kiểu câu của đoạn văn là: b. Câu kể Ai làm gì?

6. Câu ghép "Tuổi thơ tôi gắn bó với ao làng từ những trưa hè nắng oi ả, tôi từng lội, bơi, tắm mát, đùa nghịch với trẻ con cùng làng hoặc cho trâu lội xuống ao đắm mình khi chiều về" có: c. Bốn vế câu.

7. Trạng ngữ: ngoài đường; Chủ ngữ: tiếng mưa rơi lộp độp, tiếng chân người; Vị ngữ: chạy lép nhép.

8. Thành ngữ không đồng nghĩa với "Một nắng hai sương": D. Chân lấm tay bùn.

9. Từ đồng nghĩa với từ "vô dụng": thừa.

10. Cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống là: a) Trời đẹp thì chúng em sẽ đi thăm quan. b) Lan học giỏi, bạn còn là người con ngoan.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52016 sec| 2261.109 kb