Lớp 10
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Hưng

Lựa chọn và nêu một khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên (ví dụ cây cà phê) và giải thích vì sao?
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

1. Tìm hiểu về cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên, ví dụ như cây cà phê: Nắm vững thông tin về đặc điểm sinh thái, yêu cầu khí hậu, đất và nguồn nước của cây cà phê.

2. Xem xét các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên: Khí hậu, đất, nguồn nước, chủng loại cây cà phê, chăm sóc và bảo vệ cây cà phê, công nghệ trồng và chế biến, thị trường và giá cả, hỗ trợ từ chính phủ/ tổ chức quốc tế.

3. Phân tích và so sánh các khó khăn trong việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên: Từ danh sách yếu tố quan trọng đã được xác định, tìm hiểu về các vấn đề gặp phải trong từng lĩnh vực và tìm ra yếu tố nào gây ảnh hưởng lớn nhất đến việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên.

4. Lựa chọn và nêu một khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên: Dựa trên phân tích và so sánh ở bước trước, chọn ra một khó khăn lớn nhất và giải thích vì sao nó gây cản trở đáng kể.

Câu trả lời:

Một khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên là biến đổi khí hậu. Với sự biến đổi khí hậu, vùng đồi núi Tây Nguyên đang trải qua tình trạng thay đổi đáng kể trong khí hậu, bao gồm tăng nhiệt độ, thay đổi mùa mưa và hạn hán không đều.

Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. Nhiệt độ cao và hạn hán kéo dài có thể làm giảm chất lượng mùa vụ cà phê, làm giảm năng suất, tăng khả năng lây lan các bệnh và sâu bọ gây hại cho cây.

Hơn nữa, biến đổi mùa mưa và hạn hán không đều cũng ảnh hưởng xấu đến cây cà phê. Địa bàn Tây Nguyên thường trải qua mùa mưa kéo dài và nếu mùa mưa không thích hợp, cây cà phê sẽ bị ngập úng và gặp nguy cơ chết hàng loạt. Trong khi đó, hạn hán kéo dài có thể làm giảm nguồn nước, gây khó khăn trong việc tưới tiêu và chăm sóc cây cà phê.

Vì vậy, biến đổi khí hậu đang là một trong những khó khăn lớn nhất cản trở việc phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Để vượt qua khó khăn này, cần có sự nâng cao năng lực chống chọi với biến đổi khí hậu, sử dụng công nghệ và phương pháp trồng cây mới thích hợp với khí hậu thay đổi, cũng như có kế hoạch quản lý tài nguyên nước phù hợp.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Một khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là sự xâm hại của mầm bệnh và sâu bệnh. Cây cà phê ở Tây Nguyên đang gặp phải nhiều vấn đề về các bệnh hại mà mầm bệnh và sâu bệnh gây ra. Đặc biệt là bệnh nâu trên lá và bệnh đốm vàng trên quả cà phê, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho việc sản xuất cà phê. Các bệnh bệnh này gây ra nhiều tổn thất kinh tế và đe dọa sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp cây cà phê tại khu vực này.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Một khó khăn lớn nhất hiện nay cản trở việc phát triển cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là biến đổi khí hậu. Với tình hình biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, các tỉnh thành trong vùng Tây Nguyên đã phải đối mặt với sự thay đổi không lường trước của thời tiết. Các biến đổi này gây ra tác động tiêu cực đến việc trồng trọt và chăm sóc cây công nghiệp lâu năm như cây cà phê. Thời tiết không ổn định, với sự biến đổi tăng nhiệt đới, làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm, gây lỗ hổng kinh tế cho các nông dân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Địa lý Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46866 sec| 2248.789 kb