Lớp 6
10điểm
2 năm trước
thanh

Lớp 6A có 54 học sinh, lớp 6B có 42 học sinh, lớp 6C có 48 học sinh. Trong ngày khai giảng, ba lớp cùng xếp thành một số hàng dọc như nhau để diễu hành mà không lớp nào có người lẻ hàng. Tính số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được ?
Hey cả nhà, mình đang bí bách quá, có ai có thể bỏ chút thời gian giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để xếp ba lớp thành một số hàng dọc và không có lớp nào có người lẻ hàng, ta cần tìm ước chung lớn nhất của các số học sinh của ba lớp 6A, 6B, và 6C (54, 42, 48).

Cách 1:
- Ta tìm ước chung lớn nhất của 54, 42, và 48:
UCLN(54, 42, 48) = UCLN(UCLN(54, 42), 48) = UCLN(6, 48) = 6.
- Vậy, số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6.

Cách 2:
- Ta chia các số học sinh của ba lớp 6A, 6B, và 6C cho một số chung (khác 0) và kiểm tra xem có phải lớp nào có người lẻ hàng hay không.
- Thử chia các số học sinh cho 1: 54/1 = 54, 42/1 = 42, 48/1 = 48. Không có lớp nào có người lẻ hàng.
- Thử chia các số học sinh cho 2: 54/2 = 27, 42/2 = 21, 48/2 = 24. Không có lớp nào có người lẻ hàng.
- Thử chia các số học sinh cho 3: 54/3 = 18, 42/3 = 14, 48/3 = 16. Lớp 6B có 14 học sinh, là lớp có người lẻ hàng.
- Vậy, số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 3.

Đáp án: Số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 3 hoặc 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

Ta có thể tìm số hàng dọc nhiều nhất bằng cách chia số học sinh trong mỗi lớp cho một số nguyên dương và kiểm tra xem có phần dư không. Chúng ta thử chia số học sinh trong mỗi lớp cho 1, 2, 3, 4, ... cho đến khi không còn phần dư. Khi chia số học sinh trong mỗi lớp cho 6, không còn phần dư. Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để không có lớp nào có người lẻ hàng, số học sinh trong mỗi hàng dọc phải là một ước số chung của số học sinh trong các lớp. Ta tìm ước số chung lớn nhất của 54, 42 và 48. UCLN(54, 42, 48) = 6. Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Để xếp số học sinh thành hàng dọc mà không có lớp nào có người lẻ hàng, chúng ta cần tìm ước chung lớn nhất của 54, 42 và 48. Các ước chung của 54, 42 và 48 là 1, 2, 3 và 6. Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Chúng ta cần tìm ước chung lớn nhất của 54, 42 và 48. Ta có các ước chung của 54, 42 và 48 là 1, 2, 3 và 6. Vậy số hàng dọc nhiều nhất có thể xếp được là 6.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6
Câu hỏi Lớp 6

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.54167 sec| 2261.109 kb