Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Đăng Huy

Làm theo mẫu 43/15 = 86/10 = 8,6 9/5 = ............................................. 2/25 = ........................................... 111/125 = ...................................... 23/8 = ........................................... 76/4 = ........................................... 42/25 = ........................................ 370/50 = ......................................
Có ai ở đây rành về vấn đề này không nhỉ? Mình thật sự cần một tay giúp để giải quyết nó, Bạn nào có thể giúp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải các phép chia trên, ta thực hiện như sau:
1. 9/5: Ta nhân số chia và số bị chia lên cùng lần 10 để có số thập phân. Vì vậy, ta có: 9/5 = 18/10 = 1,8.
2. 2/25: Tương tự, nhân số chia và số bị chia lên cùng 20 lần để có số thập phân. Vậy, 2/25 = 40/100 = 0,04.
3. 111/125: Như cách giải trên, nhân lên 100 để có số thập phân. Vậy, 111/125 = 888/1000 = 0,888.
4. 23/8: Ta nhân số chia và số bị chia lên cùng 10 để có số thập phân. Vậy, 23/8 = 230/80 = 2,875.
5. 76/4: Tương tự, nhân lên 10 để có số thập phân. 76/4 = 760/40 = 19.
6. 42/25: Nhân lên 100 để có số thập phân. 42/25 = 1680/100 = 1,68.
7. 370/50: Ta nhân lên 10 để có số thập phân. 370/50 = 3700/500 = 7,4.

Vậy, câu trả lời cho câu hỏi là:
9/5 = 1,8
2/25 = 0,04
111/125 = 0,888
23/8 = 2,875
76/4 = 19
42/25 = 1,68
370/50 = 7,4

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.48656 sec| 2244.656 kb