Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 3.000.000 đồng, Hỏi sau một  tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?
Mọi người ơi, mình cảm thấy loay hoay quá, không biết phải làm sao. Ai có thể chỉ dẫn mình cách giải quyết không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Thông qua câu hỏi, chúng ta có thể sử dụng phép tính nhân và phép tính cộng để tìm số tiền gửi và số tiền lãi sau 1 tháng.

Phương pháp giải:
Bước 1: Tính số tiền lãi suất sau 1 tháng
- Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng, tức là sau mỗi tháng số tiền gửi sẽ tăng thêm 0,5% của số tiền gửi ban đầu.
- Để tính số tiền lãi suất, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:
Số tiền lãi suất = Số tiền gửi × Lãi suất tiết kiệm
= 3.000.000 × 0,5% (0,005)
= 15.000 đồng

Bước 2: Tính tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau 1 tháng
- Để tính tổng số tiền gửi và số tiền lãi suất, chúng ta có thể sử dụng phép tính cộng.
Tổng số tiền gửi và số tiền lãi = Số tiền gửi + Số tiền lãi suất
= 3.000.000 + 15.000
= 3.015.000 đồng

Vậy sau một tháng, tổng số tiền gửi và số tiền lãi suất là 3.015.000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Cách 2: Ta có thể tính số tiền lãi suất bằng cách nhân số tiền gửi với tỉ lệ lãi suất tương đương theo năm: 3,000,000 * (0.5/100) = 15,000 đồng. Sau đó, ta cộng số tiền lãi suất vào số tiền gốc: 3,000,000 + 15,000 = 3,015,000 đồng. Vậy, sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là 3,015,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Cách 1: Đầu tiên, ta tính số tiền lãi suất sau một tháng bằng cách nhân số tiền gửi với tỉ lệ lãi suất: 3,000,000 * 0.5% = 15,000 đồng. Sau đó, ta cộng số tiền lãi suất vào số tiền gốc: 3,000,000 + 15,000 = 3,015,000 đồng. Vậy, sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là 3,015,000 đồng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Phương pháp làm:

1. Đọc câu hỏi kỹ để xác định rõ yêu cầu của câu hỏi.
2. Tìm hiểu và nắm vững kiến thức về con trai và đàn ông.
3. So sánh và tìm điểm khác nhau giữa con trai và đàn ông thông qua các khía cạnh như bộ phận cơ thể, vai trò trong gia đình, công việc, sở thích, trách nhiệm, tính cách, v.v.
4. Xác định các phương pháp trả lời câu hỏi, có thể là so sánh, tóm tắt, liệt kê, hoặc sử dụng ví dụ cụ thể để minh họa.
5. Viết câu trả lời dựa trên những điểm khác nhau tìm được, có thể sử dụng cấu trúc so sánh hoặc các câu văn ngắn gọn, rõ ràng.

Câu trả lời cho câu hỏi:

Con trai và đàn ông có nhiều điểm khác nhau. Một số điểm khác nhau đáng chú ý là:
- Về bộ phận cơ thể: Con trai thường có giọng nói trầm hơn và có cơ bắp mạnh hơn so với đàn ông.
- Về vai trò trong gia đình: Đàn ông thường đảm nhận vai trò làm chồng và cha, trong khi con trai vẫn là con của cha mẹ.
- Về công việc: Đàn ông thường có nhiều cơ hội đi làm việc và có thể mang về thu nhập cho gia đình, trong khi con trai thường đi học và chưa có công việc.
- Về trách nhiệm: Đàn ông thường có trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ gia đình và đảm bảo cuộc sống của gia đình. Con trai vẫn đang học cách trở thành người trưởng thành và nhận trách nhiệm.
- Về tính cách: Đàn ông thường mạnh mẽ, can đảm và thẳng thắn, trong khi con trai còn đang phát triển tính cách và cần học hỏi từ các người lớn để trưởng thành.

Lưu ý: Câu trả lời có thể thay đổi tùy thuộc vào hiểu biết và quan điểm cá nhân.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47381 sec| 2249.063 kb