Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Giang

Kimochi là gì vậy các bạn?Cả Yamete nữa?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Bước 1: Tìm hiểu nghĩa của từ "Kimochi" và "Yamete" trong tiếng Nhật.

Bước 2: Viết câu trả lời cho câu hỏi trên.

Câu trả lời:

1. "Kimochi" là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "cảm xúc" hoặc "tâm trạng".

2. "Yamete" là một từ tiếng Nhật có nghĩa là "dừng lại" hoặc "ngừng lại".

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Kimochi là một cụm từ tiếng Nhật, có nghĩa là 'tâm trạng' hoặc 'tình trạng tâm lý'. Nó được sử dụng để miêu tả trạng thái cảm xúc của ai đó. Kimochi có thể là tích cực hoặc tiêu cực, ví dụ như 'kimochi warui' có nghĩa là 'khó chịu' hoặc 'tức giận'. Trong tiếng Anh, kimochi có thể được dịch là 'mood' hoặc 'emotional state'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
11 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Yamete là một từ tiếng Nhật có nghĩa là 'dừng lại' hoặc 'ngừng lại'. Nó được sử dụng để yêu cầu hoặc mô tả hành động của ai đó. Khi ai đó nói 'Yamete!', nghĩa là họ muốn dừng lại hoặc không muốn tiếp tục một hành động nào đó. Trong tiếng Anh, yamete có thể được dịch là 'stop' hoặc 'quit'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
21 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Kimochi là một từ tiếng Nhật, được sử dụng để diễn tả cảm xúc hay tình trạng tâm lý của con người. Nó có thể nghĩa là cảm giác, tâm trạng, cảm xúc hoặc mong muốn của một người. Trong tiếng Anh, kimochi thường được dịch là 'feeling' hoặc 'emotion'.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23731 sec| 2216.242 kb