Lớp 4
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Huy

khi nhân một số với 205, do không để ý bạn học sinh đã quên viết chữ số 0 của số 205 nên tích giảm 42120 đơn vị. tìm tích đúng của phép nhân đó.
Có ai có thể hướng dẫn tôi qua trở ngại này không? Tôi đang hơi lúng túng và cần một lời khuyên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có thể giải bài toán này bằng nhiều cách, tuy nhiên, ở đây tôi sẽ hướng dẫn một cách giải theo phương pháp cộng và trừ.

Phương pháp 1: Sử dụng phép cộng và trừ
- Giả sử số ban đầu cần tính là X.
- The số thực sự mà bạn học sinh muốn tính là X * 205.
- Từ đó, ta có phương trình X * 205 = X * 200 + X * 5 = X * 200 + X * (10/2).
- Theo đó, ta thấy khi không để ý và quên viết chữ số 0 của số 205, số hạng X * 200 đã được cộng thêm 40000 đơn vị, và số hạng X * (10/2) đã được cộng thêm 2000 đơn vị.
- Từ đó, tổng cộng tất cả các đơn vị cộng thêm là 40000 + 2000 = 42000 đơn vị.
- Vì tích sau khi không để ý là X * ***0, ta có X * 205 = X * ***0 + 42000 = X * 205 - 120 đơn vị.
- Từ đó, ta suy ra X * 205 = X * 205 - 120.
- Áp dụng tính chất đổi vế của phép trừ, ta có X * 205 + 120 = X * 205.
- Áp dụng tính chất đổi vế của phép cộng, ta có 120 = 0.
- Do đó, ta suy ra X * 205 = X * 205 + 0, tức là X * 205 không thay đổi sau khi không để ý viết chữ số 0.
- Vậy, tích đúng của phép nhân đó là X * 205.

Câu trả lời cho câu hỏi trên là tích đúng của phép nhân đó là X * 205.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Tích giảm 42120 đơn vị khi không viết chữ số 0 của số 205

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 4
Câu hỏi Lớp 4

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28693 sec| 2221.758 kb