Lớp 6 - Cánh diều
10điểm
2 năm trước
!Lần đầu hỏi
Nguyễn Xuân Quỳnh

Khi dây đàn căng, độ cao của âm do nó phát ra thay đổi như thế nào? Giải thích điều đó?
Mọi người thân mến, mình đang cảm thấy bế tắc quá. Bạn nào tốt bụng có thể nhân lúc rảnh rỗi giúp mình với câu hỏi này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
- Để giải câu hỏi này, ta có thể sử dụng phương pháp thí nghiệm bằng cách căng dây đàn từng độ căng khác nhau và đo độ cao của âm do đàn phát ra.

Câu trả lời:
- Khi dây đàn căng, độ cao của âm do nó phát ra thay đổi theo nguyên tắc: độ cao càng cao khi dây căng càng chặt và càng ngắn, và độ cao càng thấp khi dây căng càng lỏng và càng dài.
- Nguyên tắc này được giải thích bằng cách dây đàn khi căng chặt và ngắn hơn sẽ tạo ra âm có tần số cao hơn, và dây đàn khi căng lỏng và dài hơn sẽ tạo ra âm có tần số thấp hơn. Tần số cao thì âm phát ra có độ cao lớn hơn, còn tần số thấp thì âm phát ra có độ cao nhỏ hơn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

– Độ cao của dây đàn phụ thuộc vào tần số dao động của dây đàn.

– Khi lên dây đàn càng căng thì tần số dao động của dây đàn lớn hơn nên âm do dây đàn phát ra cao hơn.

– Vì khi dây đàn căng thì dây đàn số lần dây đàn lệch ra khỏi vị trí cân bằng trong 1 giây nhiều hơn nên tần số dao động lớn hơn nên âm phát ra cao hơn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn Trả lời.

– Độ cao của dây đàn phụ thuộc vào tần số dao động của dây đàn.

– Khi lên dây đàn càng căng thì tần số dao động của dây đàn lớn hơn nên âm do dây đàn phát ra cao hơn.

– Vì khi dây đàn căng thì dây đàn số lần dây đàn lệch ra khỏi vị trí cân bằng trong 1 giây nhiều hơn nên tần số dao động lớn hơn nên âm phát ra cao hơn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
Cảm ơn 1Trả lời.

– Độ cao của dây đàn phụ thuộc vào tần số dao động của dây đàn.

– Khi lên dây đàn càng căng thì tần số dao động của dây đàn lớn hơn nên âm do dây đàn phát ra cao hơn.

– Vì khi dây đàn căng thì dây đàn số lần dây đàn lệch ra khỏi vị trí cân bằng trong 1 giây nhiều hơn nên tần số dao động lớn hơn nên âm phát ra cao hơn

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 6 - Cánh diều
Câu hỏi Lớp 6 - Cánh diều

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46762 sec| 2248.813 kb