Lớp 12
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Đăng Phương

Kết tủa CuS, PbS có màu gì? A. Màu xanh B. Màu trắng C. Màu đen D. Màu nâu đỏ
Xin chào mọi người, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn, Bạn nào biết có thể giúp mình giải đáp được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi trên, ta có thể sử dụng kiến thức về phản ứng trao đổi và phản ứng tráng bạc.
Phương pháp 1:
- CuS và PbS đều là các muối không tan trong nước.
- Cả hai chất đều có dạng rắn, nên ta có thể quan sát màu sắc của chúng để xác định đáp án.
- CuS có màu đen do Cu2+ trong CuS sau khi oxi hóa tạo thành Cu2S.
- PbS có màu đen do Pb2+ trong PbS bị oxi hóa tạo thành Pb2S3.
- Đáp án chính xác là C. Màu đen.

Phương pháp 2:
- CuS và PbS đều là các muối không tan trong nước.
- Sử dụng phản ứng tráng bạc (cuộn bạc), ta có thể xác định màu sắc của kết tủa CuS và PbS.
- Khi đun nóng CuS với cuộn bạc, CuS bị oxi hóa tạo thành Cu(SO4), lớp mặt bạc tráng bề mặt của cuộn bạc sẽ chuyển sang màu đen do bị chất nhật chủ Cu(SO4) bao phủ.
- Khi đun nóng PbS với cuộn bạc, PbS bị oxi hóa tạo thành Pb(SO4), lớp mặt bạc tráng bề mặt của cuộn bạc sẽ không thay đổi màu.
- Đáp án chính xác là C. Màu đen.

Nhìn chung, cả hai phương pháp đều cho kết quả là kết tủa CuS và PbS có màu đen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Kết tủa PbS có màu đen do Pb cation và S2- anion kết dính lại với nhau tạo thành hợp chất có màu đen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Kết tủa CuS có màu đen do Cu cation và S2- anion kết dính lại với nhau tạo thành hợp chất có màu đen.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.22994 sec| 2232.703 kb