Lớp 5
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Hồng Huy

jim usually stays _ _ late at night

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc và hiểu câu hỏi: Jim thường thức khuya.
2. Tìm các từ vựng cần thiết để hoàn thành câu: usually, stays (là động từ ở thì hiện tại đơn), late at night.
3. Xác định cách đặt từ vào câu: usually + động từ ở thì hiện tại đơn + late at night.
4. Hoàn thành câu: Jim usually stays up late at night.

Câu trả lời:
Jim usually stays up late at night.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.28064 sec| 2216.875 kb