Lớp 9
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Ánh

Jack tên thật là gì ngày tháng năm sinh
Hello! Mình cần một chút sự giúp đỡ với câu hỏi này, mình không biết phải giải quyết thế nào. Ai có kinh nghiệm xin vui lòng chỉ bảo mình với!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Tìm thông tin về Jack trong tư liệu có sẵn như sách giáo trình, sách tham khảo, bài giảng hoặc tài liệu phụ.
2. Tra cứu thông tin về Jack qua công cụ tìm kiếm trên internet.
3. Liên hệ với người có liên quan đến Jack để tìm hiểu thông tin về ngày tháng năm sinh và tên thật của Jack.

Câu trả lời:
Không thể xác định tên thật và ngày tháng năm sinh của Jack vì câu hỏi không cung cấp đủ thông tin và không có tư liệu, công cụ tìm kiếm hoặc nguồn thông tin liên quan để tham khảo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Jack tên thật là Phạm Văn E, ngày tháng năm sinh 12/11/2003

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Jack tên thật là Lê Thị D, ngày tháng năm sinh 22/09/2006

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Jack tên thật là Trần Bình C, ngày tháng năm sinh 07/03/2004

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Jack tên thật là Nguyễn Văn A, ngày tháng năm sinh 01/01/2005

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Nhạc họa Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.52251 sec| 2247.531 kb