Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Minh Vương

It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t. A. You should have persuaded him to change his mind. B. You must have persuaded him to change his mind. C. You should persuade him to change his mind. D. You may persuade him to change his mind.
Xin lỗi nếu mình làm phiền, nhưng mình đang mắc kẹt với câu hỏi này và mình thật sự cần một ai đó giúp đỡ. Mọi người có thể dành chút thời gian để hỗ trợ mình được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải câu hỏi này, ta cần hiểu ý nghĩa của từng lựa chọn trong ngữ cảnh.

"It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t."

Câu này có nghĩa là rất quan trọng để thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến nhưng bạn không làm điều đó.

A. You should have persuaded him to change his mind. (Bạn nên thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến) - Đây là lựa chọn phù hợp với ngữ cảnh, biểu thị một sự quyết đoán trong quá khứ.

B. You must have persuaded him to change his mind. (Bạn chắc chắn đã thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến) - Lựa chọn này không thể xác nhận đúng hay sai, chỉ là một suy đoán.

C. You should persuade him to change his mind. (Bạn nên thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến) - Đây là lựa chọn gần giống lựa chọn A, nhưng không trọng tâm vào quá khứ.

D. You may persuade him to change his mind. (Bạn có thể thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến) - Lựa chọn này không truyền đạt đúng ý nghĩa của ngữ cảnh.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi trên là: A. You should have persuaded him to change his mind.

Có thể giải bằng cách khác:
- Ta có thể áp dụng mệnh đề giả định vào ngữ cảnh, điều đó đòi hỏi việc thuyết phục anh ta thay đổi ý kiến là quan trọng.
- Do đó, câu trả lời cũng có thể là A. You should have persuaded him to change his mind.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 5Trả lời.

Although the phrase 'It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t' implies that the person being addressed did not actually persuade him, the phrase could also be interpreted as speculation. The correct answer is 'B. You must have persuaded him to change his mind.' This choice suggests that the speaker is making an assumption or a guess that the person being addressed did persuade him, despite the lack of evidence.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

The phrase 'It was essential to persuade him to change his mind but you didn’t' indicates that it was necessary to convince him to change his mind, but the person being addressed did not do so. The correct answer is 'A. You should have persuaded him to change his mind' as it expresses the idea that it was important to persuade him in the past, but it was not done.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
31 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
3.38672 sec| 2241.586 kb