Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Long

It was an interesting film. What...............

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để trả lời câu hỏi trên, bạn có thể sử dụng các câu hỏi đuôi sau "What did you think/e think of it?" để yêu cầu ý kiến của người nói về bộ phim. Dưới đây là một số phương pháp trả lời câu hỏi:

1. Yes, it was. What did you think of it?
2. I thought so too. What did you think of it?
3. I found it really interesting. What about you? What did you think of it?
4. It was definitely one of the most interesting films I've seen. What was your opinion on it?
5. It was an interesting film, wasn't it? What did you think of it?

Lưu ý: Trong các câu trả lời trên, chúng ta sử dụng các từ "it" và "what" để hỏi về ý kiến của người nghe về bộ phim. Các phương pháp trả lời tùy thuộc vào ý kiến và cảm nhận cá nhân với bộ phim đó.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46662 sec| 2247.453 kb