Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Thị Đức

It always (rain) ....... much in summer.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:

Để trả lời câu hỏi trên, ta cần nhìn vào từ khóa "always" và nguyên tắc về thì hiện tại đơn (simple present tense).

Câu trả lời:

1. It always rains much in summer.
2. It always rains a lot in summer.

Cả hai cách trên đều đúng và có nghĩa tương đương.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 7Trả lời.

During the summer season, there is always a high amount of rainfall.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.51172 sec| 2228.125 kb