Lớp 8
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

III. CHUYỂN CÁC CÂU SAU SANG CÂU BỊ ĐỘNG 1.    Tam learns English everyday. Enlish ____________________________________________________________________ 2.    Mr.Pike bought a new car yesterday. ____________________________________________________________________ 3.    Tam is reading a book now. ____________________________________________________________________ 4.    They can't make tea with cold water. ____________________________________________________________________ 5.    The chief engineer was instructing all the workers of the plant. ____________________________________________________________________ 6.    Somebody has taken some of my books away. ____________________________________________________________________ 7.    They will hold the meeting before the may day ____________________________________________________________________ 8.    They have to repair the engine of the car ____________________________________________________________________ 9.    The boys broke the window yesterday . ____________________________________________________________________ 10. People spend a lot of money on advertising everyday. ____________________________________________________________________ 11. They may use this room for the classroom. ____________________________________________________________________

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp chuyển câu từ trạng nguyên sang bị động:
1. Đối tượng/hành động chủ động trong câu ban đầu sẽ trở thành chủ từ (subject) trong câu bị động.
2. Động từ "to be" ở thì phù hợp sẽ được sử dụng ở dạng công thức.
3. Động từ chính sẽ được chuyển thành dạng quá khứ phân từ (past participle).
4. (Optional) Nếu câu gốc có tân ngữ, tân ngữ sẽ trở thành chủ ngữ trong câu bị động, còn chủ ngữ ban đầu sẽ trở thành bổ ngữ (by + người thực hiện) (nếu cần).

Câu trả lời:
1. English is learned by Tam everyday.
2. A new car was bought by Mr. Pike yesterday.
3. A book is being read by Tam now.
4. Tea can't be made with cold water.
5. All the workers of the plant were being instructed by the chief engineer.
6. Some of my books have been taken away by somebody.
7. The meeting will be held before the may day by them.
8. The engine of the car has to be repaired.
9. The window was broken by the boys yesterday.
10. A lot of money is spent on advertising everyday.
11. This room may be used for the classroom by them.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Phương pháp làm:
- Đầu tiên, đọc câu chuyện "Ba lưỡi rìu" để có hiểu biết về nội dung.
- Sau đó, lựa chọn các câu trong câu chuyện có thể được chuyển sang câu hoàn chỉnh và câu chủ động.
- Áp dụng quy tắc chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động, sử dụng các thì trong bảng chuyển đổi thì.
- Ghi lại câu trả lời dưới dạng câu bị động chi tiết và đầy đủ về nội dung câu chuyện "Ba lưỡi rìu".

Câu trả lời:
Câu chuyện "Ba lưỡi rìu" kể về một người thợ mộc cùng ba người con trai là làm công. Một ngày nọ, người thợ mộc đã gọi ba người con trai lại và họ đã những cảnh tượng vui nhộn khi mang ba cây rìu từ trong nhà đi ra và giấu chúng ở nơi khác nhau. Sau đó, người thợ mộc đã gọi từng người con tìm ba chiếc rìu, và các câu chuyện thú vị diễn ra khi từng người con tìm kiếm và phụ huynh phát hiện ra được.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 5Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47326 sec| 2255.422 kb