Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Minh Giang

How......does it take you to get to the market ? - 30 minuter nhanh mk cần rất gấp 5 phút nữa nộp

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp làm:
1. Đọc câu hỏi và hiểu ý nghĩa của nó.
2. Xác định từ khóa trong câu hỏi để tìm câu trả lời.
3. Tìm thông tin liên quan đến thời gian đi từ bạn đến chợ.

Câu trả lời:
- It takes me 30 minutes to get to the market.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

The time it takes me to get to the market is 30 minutes.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Tiếng anh Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47069 sec| 2236.531 kb