Lớp 9
10điểm
3 năm trước
Thanh Hung

Hoà tan hoàn toàn một lượng oxit của kim loại hoá trị II vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20% thì được một dung dịch muối có nồng độ 22,6%. Xác định oxit kim loại.
Mình đang tìm kiếm một người hùng có thể cứu mình khỏi tình trạng này bằng cách trả lời câu hỏi của mình. Ai đó lên tiếng nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Công thức tổng quát để tính lượng oxit cần dùng là: Lượng oxit cần dùng = (Khối lượng dung dịch muối cần thu được * 100) / % nồng độ dung dịch muối

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Ví dụ, nếu ta muốn thu được dung dịch muối có nồng độ 22,6% và dung dịch H2SO4 có nồng độ 20%, ta có thể dùng 22,6 gram dung dịch muối và 20 gram dung dịch H2SO4 (nồng độ 20%). Từ đó, tính toán lượng oxit kim loại hoá trị II cần dùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Khi oxit kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch H2SO4, ta cần điều chế dung dịch muối có nồng độ mong muốn. Dựa vào nồng độ mong muốn của dung dịch muối và nồng độ dung dịch H2SO4 có thể tính toán được lượng oxit cần dùng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Oxit của kim loại hoá trị II có thể là FeO, PbO, ZnO, MgO, CuO, HgO, SnO, CoO, NiO, CdO.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Phương pháp giải:

Bước 1: Xác định số mol của dung dịch H2SO4 thông qua nồng độ và thể tích dung dịch.
Bước 2: Sử dụng quy tắc bảo toàn khối lượng để tính số mol của oxit kim loại.
Bước 3: Xác định công thức hóa học của oxit kim loại dựa trên thông tin về hoá trị của kim loại.

Câu trả lời:
- Sử dụng phương pháp giải bằng cách tính toán số mol thông qua nồng độ và thể tích dung dịch H2SO4, ta có thể xác định số mol của dung dịch H2SO4 là 0.226 mol.
- Sử dụng quy tắc bảo toàn khối lượng, số mol của oxit kim loại phải bằng số mol dung dịch H2SO4. Vì vậy, số mol của oxit kim loại cũng là 0.226 mol.
- Xác định công thức hóa học của oxit kim loại: Ta biết rằng oxit kim loại hoá trị II, vì vậy số mol của oxit kim loại cũng chính là số mol của kim loại. Vậy, công thức hóa học của oxit kim loại là M0.226O (trong đó M là ký hiệu của kim loại).

Do đó, oxit kim loại có công thức hóa học là M0.226O, với M là ký hiệu của kim loại.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.
Câu hỏi Hóa học Lớp 9
Câu hỏi Lớp 9

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47703 sec| 2264.352 kb