Lớp 12
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Phạm Đăng Đức

Hình chữ nhật có chiều dài 2dm 1cm, chiều rộng 3 cm. Nếu chiều dài giảm đi 6 cm và chiều rộng tăng thêm 5 cm thì được hình chữ nhật mới có diện tích là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một vấn đề lớn, Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không? Mình biết ơn Mọi người rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:

1. Tính diện tích của hình chữ nhật ban đầu:
- Chiều dài: 2dm 1cm = 21 cm
- Chiều rộng: 3cm
- Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng = 21cm x 3cm = 63cm^2

2. Tính diện tích của hình chữ nhật mới sau khi thay đổi chiều dài và chiều rộng:
- Chiều dài mới: 21cm - 6cm = 15cm
- Chiều rộng mới: 3cm + 5cm = 8cm
- Diện tích mới = Chiều dài mới x Chiều rộng mới = 15cm x 8cm = 120cm^2

Câu trả lời: Diện tích hình chữ nhật mới là 120cm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 2dm * 3cm = 6dm^2. Khi chiều dài giảm đi 6cm và chiều rộng tăng thêm 5cm, ta được chiều dài mới là 2dm 1cm - 6cm = 1dm 5cm và chiều rộng mới là 3cm + 5cm = 8cm. Diện tích của hình chữ nhật mới là 1dm 5cm * 8cm = 12dm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 2dm 1cm * 3cm = 6dm^2. Khi chiều dài giảm đi 6cm và chiều rộng tăng thêm 5cm, ta được chiều dài mới là 2dm 1cm - 6cm = 1dm 5cm và chiều rộng mới là 3cm + 5cm = 8cm. Diện tích của hình chữ nhật mới là 1dm 5cm * 8cm = 12dm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích của hình chữ nhật ban đầu là 2dm * 3cm = 6dm^2. Khi chiều dài giảm đi 6cm và chiều rộng tăng thêm 5cm, ta được chiều dài mới là 2dm 1cm - 6cm = 1dm 5cm và chiều rộng mới là 3cm + 5cm = 8cm. Diện tích của hình chữ nhật mới là 1dm 5cm * 8cm = 12dm^2.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích hình chữ nhật ban đầu là 2 x 3 = 6 cm^2. Nếu chiều dài giảm đi 6 cm và chiều rộng tăng thêm 5 cm, hình chữ nhật mới có chiều dài là (2 - 6) cm = -4 cm và chiều rộng là (3 + 5) cm = 8 cm. Vì không có hình chữ nhật có chiều dài -4 cm, nên không có hình chữ nhật mới.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 12
Câu hỏi Lớp 12

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.43678 sec| 2261.516 kb