Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Huỳnh Hưng

hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm, chiều cao 1dm.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta cần tính tổng diện tích các mặt bên của hình hộp.

Theo đó, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 2 mặt dài và 2 mặt rộng:
Diện tích xung quanh = (2 x chiều dài x chiều cao) + (2 x chiều rộng x chiều cao)
Diện tích xung quanh = (2 x 25cm x 1dm) + (2 x 18cm x 1dm)

Đổi đơn vị cm sang***:
Diện tích xung quanh = (2 x 250mm x 10mm) + (2 x 180mm x 10mm)
Diện tích xung quanh = 5000mm² + 3600mm² = 8600mm²

Để tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta cần tính tổng diện tích tất cả các mặt của hình hộp.

Theo đó, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng tổng diện tích 2 mặt dài, 2 mặt rộng và 2 mặt đáy:
Diện tích toàn phần = (2 x chiều dài x chiều rộng) + (2 x chiều dài x chiều cao) + (2 x chiều rộng x chiều cao)
Diện tích toàn phần = (2 x 25cm x 18cm) + (2 x 25cm x 1dm) + (2 x 18cm x 1dm)

Đổi đơn vị cm sang***:
Diện tích toàn phần = (2 x 250mm x 180mm) + (2 x 250mm x 10mm) + (2 x 180mm x 10mm)
Diện tích toàn phần = 90000mm² + 5000mm² + 3600mm² = 98600mm²

Tóm lại:
- Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là 8600mm².
- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là 98600mm².

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 3Trả lời.

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 2 * (25 + 1) * 18 + 2 * (25 + 1) = 2 * 26 * 18 + 2 * 26 = 468 + 52 = 520 cm^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 2 * (25 * 1 + 18 * 1) = 2 * 25 + 2 * 18 = 50 + 36 = 86 cm^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 2 * (25 + 18) * 1 = 2 * 43 * 1 = 86 cm^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là: 2 * (chiều dài * chiều rộng + chiều dài * chiều cao + chiều rộng * chiều cao) = 2 * (25 * 18 + 25 * 1 + 18 * 1) = 2 * (450 + 25 + 18) = 2 * 493 = 986 cm^2

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45794 sec| 2256.953 kb