Lớp 3
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Phạm Đăng Long

hãy trả lời các câu sau : What is your name ? Where do you live ? How old are you ? How many people are there in your family ? How many desks are there in your classroom ? How many students are there in your class ?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Tiếng anh Lớp 3
Câu hỏi Lớp 3

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.09542 sec| 2036.219 kb