Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Thị Việt

hai vòi nước cùng chảy vào một bể, vòi thứ nhất chảy trong hai giờ thì đầy bể.Vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì đầy bể.Hỏi hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì trong mấy giờ thì đầy bể?
Xin chú ý! Mình đang trong tình thế cần được giải cứu! Có ai có thể đưa cho mình một lời khuyên hữu ích không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng phương pháp đại số hoặc sử dụng định lý hẹn giờ.

Phương pháp đại số:
Gọi tỉ lệ chảy của vòi thứ nhất là x và tỉ lệ chảy của vòi thứ hai là y.
Theo đề bài, ta có hệ phương trình:
2x = 1 (vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể)
y = 1 (vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì đầy bể)

Từ đó, ta suy ra:
x = 1/2
y = 1

Dựa vào tỉ lệ chảy này, ta có thể tính được thời gian để cả hai vòi cùng chảy vào bể đầy.
Gọi t là thời gian cần để bể đầy.
Theo đề bài, ta có phương trình:
x * t + y * t = 1

Thay các giá trị đã biết vào, ta có:
(1/2) * t + 1 * t = 1
(3/2) * t = 1
t = 2/3 (giờ)

Vậy thời gian cần để hai vòi cùng chảy vào bể thì bể sẽ đầy là 2/3 giờ.

Câu trả lời: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì bể sẽ đầy trong 2/3 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Khi cả hai vòi cùng chảy vào bể, tổng lượng nước đổ vào bể mỗi giờ là 1/2 + 1 = 3/2 đơn vị nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Giả sử tổng dung tích của bể là 1 đơn vị. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy vào 1/2 đơn vị nước và vòi thứ hai mỗi giờ chảy vào 1 đơn vị nước.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Với vòi thứ hai chảy trong 1 giờ thì đầy bể, tức là vòi thứ hai đổ vào bể trong 1 giờ sẽ là cả bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Với vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ thì đầy bể, tức là vòi thứ nhất đổ vào bể trong 1 giờ sẽ là 1/2 bể.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Vật lý Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46925 sec| 2249.445 kb