Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Phương

Hai người làm được 1200 sản phẩm , trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của hai người
Hey các Bạn, tôi đang mắc kẹt ở đây rồi. Có ai đó có thể giúp tôi một tay được không? Mọi sự giúp đỡ sẽ được đánh giá cao!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán này, ta cần tính số phần trăm mà người đầu tiên chiếm trong tổng số sản phẩm của hai người.

Công thức để tính phần trăm là: phần trăm = (số lượng chiếm / tổng số lượng) * 100

Trong trường hợp này, số lượng chiếm là 546 và tổng số lượng là 1200.

Phần trăm = (546 / 1200) * 100 = 45.5

Vậy, số sản phẩm của người đầu tiên chiếm khoảng 45.5% tổng số sản phẩm của hai người.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 8Trả lời.

Số sản phẩm của người thứ nhất chiếm phần trăm tổng số sản phẩm của hai người là: (546/1200) * 100 ≈ 45.50%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số sản phẩm của người thứ nhất chiếm phần trăm tổng số sản phẩm của hai người là: (546/1200) * 100 ≈ 45.5%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Số sản phẩm của người thứ nhất chiếm phần trăm tổng số sản phẩm của hai người là: (546/1200) * 100 ≈ 45.42%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Số sản phẩm của người thứ nhất chiếm phần trăm tổng số sản phẩm của hai người là: (546/1200) * 100 = 45.5%

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47729 sec| 2249.109 kb