Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Hồng Hưng

Hai người làm chung một công việc trong 5 giờ thì xong. Nếu làm một mình thì người thứ nhất làm xong trong 9 giờ.  Vậy nếu người thứ hai làm một mình thì sẽ làm xong ông việc trong ?  giờ
Mọi người ơi, mình đang vướng mắc một vấn đề lớn, Mọi người có thể giúp mình tìm câu trả lời được không? Mình biết ơn Mọi người rất nhiều!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Phương pháp giải:
Ta có thể sử dụng định luật công thức của công việc, để tính được tỷ lệ công việc của hai người làm chung trong 1 giờ.
Theo định luật công thức của công việc, công việc hoàn thành của một người trong thời gian cố định tỷ lệ nghịch với thời gian làm việc.
Vậy có thể sử dụng công thức: công việc = (1 / thời gian làm việc)

Giải bằng công thức:
Tỷ lệ công việc của hai người làm chung trong 1 giờ = công việc / thời gian làm việc = 1/5
Tỷ lệ công việc của người thứ nhất trong 1 giờ = công việc / thời gian làm việc = 1/9

Tỷ lệ công việc của người thứ hai trong 1 giờ = tỷ lệ công việc của hai người - tỷ lệ công việc của người thứ nhất
= 1/5 - 1/9

Vậy người thứ hai làm một mình sẽ làm xong công việc trong: 1 / (1/5 - 1/9) giờ.

Câu trả lời:
Người thứ hai sẽ làm xong công việc trong (45/4) giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 6Trả lời.

Như vậy, nếu người thứ hai làm một mình thì sẽ làm xong công việc trong 5/9 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Nếu người thứ hai làm một mình, với công suất làm việc tương tự người thứ nhất, thì số giờ cần để làm xong công việc sẽ là 1/9 công việc / 1/5 công việc/giờ = 5/9 giờ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Người thứ nhất làm một mình mất 9 giờ, tức là mỗi giờ làm được 1/9 công việc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Người thứ nhất làm chung một công việc mất 5 giờ, tức là mỗi giờ làm được 1/5 công việc.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.47856 sec| 2249.578 kb