Lớp 5
Lớp 1điểm
4 tháng trước
Đỗ Bảo Huy

Hai kho chứa 350 tấn gạo.Sau khi người ta chuyển 3,75 tấn gạo từ kho A sang kho B thì lúc đó số gạo ở kho A bằng 3/5 số gạo ở kho B.Hỏi lúc đầu kho A có bao nhiêu tấn gạo?
Chào cả nhà, mình đang gặp chút vấn đề khó khăn và thực sự cần sự giúp đỡ của mọi người. Ai biết chỉ giúp mình với nhé!

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Để giải bài toán trên, ta sử dụng phép cộng và phép nhân để tìm ra đáp án.
Gọi số tấn gạo ban đầu ở kho A là x.
Số tấn gạo ban đầu ở kho B là 350 - x (kho A và kho B có tổng cộng 350 tấn gạo).

Sau khi chuyển 3,75 tấn gạo từ kho A sang kho B, số tấn gạo ở kho A giảm đi 3,75 tấn (x - 3,75), và số tấn gạo ở kho B tăng lên 3,75 tấn (350 - x + 3,75).

Theo đề bài, số gạo ở kho A bằng 3/5 số gạo ở kho B. Ta có công thức:
x - 3,75 = (3/5)(350 - x + 3,75)

Giải phương trình trên, ta có:
5(x - 3,75) = 3(350 - x + 3,75)
5x - 18,75 = 1050 - 3x + 11,25
8x = 1067,5
x = 133,375

Vậy, lúc đầu kho A có 133,375 tấn gạo.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 4Trả lời.

Theo điều kiện bài toán, ta có phương trình: (x - 3,75) = (3/5)(350 - x + 3,75). Giải phương trình này ta có x = 110.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.

Khi chuyển 3,75 tấn gạo từ kho A sang kho B, số gạo ở kho A còn (x - 3,75) tấn và số gạo ở kho B là (350 - x + 3,75) tấn.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 5
Câu hỏi Lớp 5

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.46980 sec| 2248.891 kb