Lớp 10
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Huỳnh Dung

Gươm mà đá, đá núi cũng mòn, Voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận, sạch không kình ngạc, Đánh hai trận, tan tác chim muông. Nổi gió to trút sạch lá khô, Thông tổ kiến phá toang đê vỡ. Đô đốc Thôi tụ lê gối dâng tờ tạ tội, Thượng thư Hoàng Phúc trói tay để tư xin hàng. Lạng Giang,Lạng Sơn, thây chất đầy đường; Xương Giang, Bình Than, máu trôi đỏ nước. Hãy nêu cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ trên.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Ngữ văn Lớp 10
Câu hỏi Lớp 10

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.23216 sec| 2052.102 kb