Lớp 8
Lớp 1điểm
1 tháng trước
Đỗ Văn Hưng

giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : a,3x-2 ≤ 5 b,-x+3  ≥ 8 c,4-(x+5) < 2(x+5) d,x(x-2)  ≥ x(x+5)-6 e,(x-1)/5 + x  ≤ x/7+x-1/5
Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các Bạn! Mình đang tìm lời giải cho một bài toán khó, không biết ai có thể gợi ý cho mình?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Câu hỏi Toán học Lớp 8
Câu hỏi Lớp 8

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
Đặt câu hỏi
0.24853 sec| 2041 kb