Lớp 11
20điểm
3 năm trước
Vũ Văn Hoá

Giả sử từ tỉnh A đến tỉnh B có thể đi bằng các phương tiện: ô tô, tàu hỏa hoặc máy bay. Mỗi ngày có 10 chuyến ô tô, 5 chuyến tàu hỏa và 3 chuyến máy bay. Hỏi có bao nhiêu cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B?
Xin chào các Bạn, mình đang gặp một chút rắc rối ở đây và thực sự cần sự hỗ trợ. Mọi người có thể dành chút thời gian để giúp mình giải quyết vấn đề này được không?

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5 sao

nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Các câu trả lời

Có thể lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B theo các phương tiện ô tô,*** hỏa và máy bay. Vậy tổng số cách lựa chọn là 10 x 5 x 3 = 150 cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Theo nguyên tắc biệt lập, ta có tổng số cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B là 10 x 5 x 3 = 150 cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Có thể lựa chọn ô tô đi tỉnh A đến tỉnh B là 10 cách,*** hỏa là 5 cách và máy bay là 3 cách. Vậy tổng số cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B là 10+5+3 = 18 cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 2Trả lời.

Cách khác để tính số cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B là sử dụng nguyên lý nhân. Ta có: 10 chuyến ô tô, 5 chuyến*** hỏa và 3 chuyến máy bay. Suy ra, số cách lựa chọn là 10 x 5 x 3 = 150 cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 0Trả lời.

Để tính số cách lựa chọn chuyến đi từ tỉnh A đến tỉnh B, ta dùng công thức tổ hợp. Theo công thức tổ hợp, ta có: C(10,1) x C(5,1) x C(3,1) = 10 x 5 x 3 = 150 cách.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
51 vote
Cảm ơn 1Trả lời.
Câu hỏi Toán học Lớp 11
Câu hỏi Lớp 11

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏix
 • ²
 • ³
 • ·
 • ×
 • ÷
 • ±
 • Δ
 • π
 • Ф
 • ω
 • ¬
0.45349 sec| 2248.922 kb